NOUTĂŢI

8 decembrie 2017

Beneficiaţi de un credit în perioada 8.12.2017 – 8.01.2018 şi participaţi la tombolă.

Până la 4000 lei pe lună, la 0,4% pe zi
Un procent înalt de aprobare a solicitărilor de credit
Fără gaj, garanții și certificate
100% on-line – fără a ieşi din casă sau din oficiu!

REGULAMENTUL TOMBOLEI

„DA, SURPRIZELOR”
(08 decembrie 2017 – 08 ianuarie 2018)

1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul Tombolei ”DA, SURPRIZELOR” (denumită în continuare „Tombolă”) este OM “DACREDITARE” SRL, cu sediul în or. Chișinău, str. Puşkin, 60/2. Tombola va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”), care este obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost efectuată și informarea inițială.

În perioada Tombolei, 08 decembrie 2017 – 08 ianuarie 2018, organizatorul va desfășura următoarele acțiuni:

1. Va informa consumătorii prin intermediul rețelelor de socializare Facebook, Reclamă contextuală, Google+, cât și prin intermediul SMS-urilor despre desfășurarea tombolei;

2. Va decerna premiul câștigătorului, după validarea și identificarea acestuia conform condițiilor stabilite prin prezentul Regulament.

2. DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Tombola “DA, SURPRIZELOR” se va desfășura începând cu 08 decembrie 2017, ora 00.00, până la 08 ianuarie 2018, ora 23.59 (ora locală RM). La concurs pot participa toate  persoanele care îndeplinesc integral condițiile mecanismului de desfășurare a tombolei.

3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

La tombolă poate participa orice persoană fizică cu vârsta minimă de 21 ani, indiferent de naționalitate, rasă, sex sau religie, rezident a Republicii Moldova, care respectă condițiile și urmează indicațiile stipulate în prezentul Regulament, pentru a-și valida participarea.

La tombolă nu pot participa angajați ai Organizatorului sau rudele de gradul I ale acestora.Participarea la tombolă trebuie să constituie o confirmare a faptului că participantul respectiv a citit regulile prezentului Regulament şi le-a acceptat integral, liber consimțit și în afara oricărei constrângeri.

Doritorii de a participa la tombolă trebuie să primească un împrumut de la compania OM “DACREDITARE” SRL în perioada 08 decembrie 2017– 08 ianuarie 2018 şi, totodată, să recomande unor terţe persoane să beneficieze de un împrumut de la organizator. Vor fi considerați participanți ai tombolei persoanele numele și numărul de telefon al cărora va fi menționat de către un client nou sau repetat, care va beneficia de un împrumut. Dreptul de participare la tombolă este anulat automat în cazul în care participantul nu îndeplinește una dintre condițiile prezentului Regulament.

4. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea Nr.17 din 15.02.2007 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs exclusiv în scopul
anunțării și identificării câștigătorului.

5. MECANISMUL TOMBOLEI ȘI PREMIUL ACORDAT

Pentru a participa la Tombola respectivă, participanții trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

1. Să completeze şi să expedieze solicitarea de credit pe site-ul www.dacredit.md sau www.online.dacredit.md, să semneze un contract de împrumut pentru orice sumă sau perioadă de timp (permisă pe site);

2. Să citească cu atenție regulamentul de participare la tombolă.

Selectarea și anunțarea câștigătorului:

1. Câștigătorii vor fi identificați printr-o tragere la sorți on-line, realizată cu ajutorul platformei www.random.org;

2. Pentru transparența extragerii, organizatorul va înregistra un video în timpul extragerii;

4. La data de 09.01.2018, va avea loc anunțarea câștigătorului pe wall-ul paginii oficiale de Facebook al OM “DACREDITARE” SRL;

5. PREMIUL mare valorează 10 000 lei şi va fi extras la sfârșitul tombolei, la data de 08 ianuarie 2018.

6. DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR ŞI ACORDAREA PREMIILOR

Organizatorul va apela câştigătorii Tombolei la numerele de contact menţionate în solicitările de credit, pentru a-i informa despre câştig şi procedura de ridicare a premiilor, timp de 24 ore din momentul extragerii. Numele câștigătorilor vor fi afișate pe pagina oficială de Facebook a OM “DACREDITARE” SRL.

În cazul în care câştigătorii nu vor putea fi găsiţi la numerele de contact indicate, sau nu trimit timp de 72 de ore informațiile solicitate de Organizator, se va organiza o nouă tragere la sorți între toate persoanele înregistrate și vor fi desemnaţi noi câștigători, conform Mecanismului de desfășurare a Tombolei. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorului din motive independente de el.

Pentru ridicarea premiului, câştigătorul trebuie să se prezinte personal la locul, data şi ora indicate prealabil de Organizator, timp de 30 zile calendaristice din momentul enunţării câştigătorului, să confirme identitatea sa prin prezentarea buletinului de identitate (Organizatorul va păstra o copie a acestuia). În cazul neprezentării până la data limită de ridicare, premiul va rămâne in posesia OM “DACREDITARE” SRL.