Acte Normative

Regulament privind cadrul de administrare a activității

Regulament privind mecanismele de soluționare a pretențiilor clienților

Regulament cu privire la prestarea serviciilor

Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice

Extras din Registrul organizațiilor de creditare nebancară autorizate